+959450005378, +959450005379
  ကုန္ပစၥည္းမ်ား
 • အသစ္ေရာက္ရွိေသာပစၥည္း
 • အကန့္အသတ္ျဖင့္ထုတ္ေသာပစၥည္း
 • လူၾကိဳက္မ်ားေသာပစၥည္း
 • အေရာင္းရဆံုးပစၥည္း
 • Home Electrical Goods
 •      more ...
 • အျခားကုန္ပစၥည္းအမ်ိုးအစားမ်ားၾကည့္ရန္

 • WERLOOP
  MYANMAR'S LARGEST ELECTRONICS ONLINE STORE

  ကၽြန္ေတာ့္တို႕ ၂၄ နာရီအတြင္း
  ျပန္ဆက္သြယ္ပါမယ္


  +959 450005377, +959 450005378,
  +959 450005379


  sales@ghingarcherry.com


  No(982-983), Pyin Nyar 13th Street, South Okkala Township, Yangon Region, Myanmar

  ဆက္သြယ္ရန္
   +959450005378
   +959450005379
  ေဒၚလာျဖင့္ျပပါ